joi, 22 decembrie 2011

istoria critică a literaturii române (varianta ultrascurtă)

Din peste 1500 de pagini scrise de criticul Nicolae Manolescu în impresionanta sa lucrare, am extras în blogul ataşat în dreapta numai ceea ce mi s-a părut cu totul deosebit, demn de scos în evidenţă: superlative, unicităţi, aprecieri pentru excelenţă, pionierate, detalii şocante, insolite, pe care foarte puţini le şti(a)u despre unii autori, statistici.
  Şi pentru că am adus vorba despre statistici, iată un extras din ultima postare de pe acest blog, în care am scos în evidenţă preferinţele apreciatului critic pentru unii autori în dauna altora, pentru care am folosit două instrumente:
1. numărul de pagini din capitolul dedicat în mod special autorului respectiv,
2. numărul de menţionări / trimiteri la autorul respectiv în alte capitole ale cărţii.
Număr de pagini:

1. George Călinescu            37 pagini,   350 trimiteri
2. Mihai Eminescu                32 pagini,   230 trimiteri
3. Vasile Alecsandri              28 pagini,   135 trimiteri
Mihail Sadoveanu                27 pagini,    115 trimiteri
Ion Heliade Rădulescu         23 pagini,     60 trimiteri
Tudor Arghezi                      20 pagini,   137 trimiteri
Ion Luca Caragiale              20 pagini,    135 trimiteri
Titu Maiorescu                     17 pagini,   130 trimiteri
Camil Petrescu                    15 pagini,      85 trimiteri
Marin Preda                         15 pagini,     55 trimiteri
Mircea Eliade                       15 pagini,     50 trimiteri
B. P. Hasdeu                        14 pagini,     72 trimiteri
Dimitrie Bolintineanu            14 pagini,     62 trimiteri
Eugen Lovinescu                 13 pagini,   160 trimiteri
15. Ion Barbu                       13 pagini,     85 trimiteri

Număr de trimiteri

1. George Călinescu            37 pagini,   350 trimiteri
2. Mihai Eminescu                32 pagini,   230 trimiteri
3. Eugen Lovinescu             13 pagini,   160 trimiteri
T.udor Arghezi                      20 pagini,   137 trimiteri
Vasile Alecsandri                  28 pagini,   135 trimiteri
Ion Luca Caragiale               20 pagini,   135 trimiteri
Titu Maiorescu                     17 pagini,   130 trimiteri
Nicolae Iorga                        10 pagini    130 trimiteri 
Mihail Sadoveanu                27 pagin,     115 trimiteri
Şerban Cioculescu                5 pagini,    115 trimiteri
Lucian Blaga                         9 pagini,    106 trimiteri
Ion Negoiţescu                      2 pagini,    100 trimiteri
Tudor Vianu                         3  pagini,      90 trimiteri
Camil Petrescu                   15  pagini,      85 trimiteri
15. Ion Barbu                     13  pagini,      85 trimiteri

Medie ponderată

1. George Călinescu          37 pagini,    350 trimiteri
2. Mihai Eminescu              32 pagini,    230 trimiteri
3. Vasile Alecsandri            28 pagini,    135 trimiteri
Mihail Sadoveanu               27 pagini,    115 trimiteri
Tudor Arghezi                     20 pagini,   137 trimiteri
Ion Luca Caragiale             20 pagini,   135 trimiteri
Eugen Lovinescu                13 pagini,   160 trimiteri
Titu Maiorescu                    17 pagini,   130 trimiteri
Nicolae Iorga                       10 pagini,  130 trimiteri
Ion Heliade Rădulescu        23 pagini,    60 trimiteri
Camil Petrescu                   15 pagini,     85 trimiteri
Şerban Cioculescu               5 pagini,   115 trimiteri
Lucian Blaga                        9 pagini,   106 trimiteri
Ion Barbu                           13 pagini,     85 trimiteri 
15. B. P. Hasdeu                 14 pagini,    72 trimiteri