vineri, 31 decembrie 2010

ziceri şmechere

- Yes; the public is wonderfully tolerant. It forgives everything except genius.
Da; publicul e de o minunată toleranţă. Iartă totul cu excepţia geniului.
Oscar Wilde

- Every man alone is sincere. At the entrance of a second person, hypocrisy begins.
Orice om e sincer când e singur. La intrarea unei a doua persoane, începe ipocrizia.
Ralph Waldo Emerson

- Whenever people agree with me, I always feel I must be wrong.
Ori de câte ori lumea e de acord cu mine, întotdeauna am impresia că trebuie să mă fi înşelat.
Oscar Wilde

- We are not human beings having a spiritual experience. We are spirtual beings having a human experience.
Noi nu suntem fiinţe umane care au o experienţă spirituală. Noi suntem fiinţe spirituale care au o experienţă umană.
Teilhard de Chardin

Grigore Leşe - La portiţa mândrii mele


din nou de-ale lui Liiceanu

- Cineva mi-a spus astăzi că, de îndată ce ne mor părinţii, trecem în linia întâi.
-"Nimeni nu e de neînlocuit." Ce ciudat! Toţi oamenii din preajma mea sunt de neînlocuit.
- Există momente când simt nevoia să mă declar, pentru mine însumi, persona non grata, iar în momentele extreme sunt pe punctul de a mă da în urmărire generală.
- Isus a adus în dar un vis speciei umane, şi anume binele gratuit izvorât din iubirea pură. Însă, chiar sprijinit de legiuni de preoţi, acest dar încearcă zadarnic să-ş facă intrarea în lume. Această specie nu poate, prin chiar natura ei, să primească mesajul cristic, aşa cum, prin datele lui fizice, omul nu poate sări dincolo de o anumită înălţime. Poate că lucrurile vor sta altfel cu viitoarea ediţie a omenirii, după ce aceasta va fi dispărut complet.
- Astăzi îmi e din ce în ce mai greu să evaluez locul culturii în lume. Se naşte în prezent o nouă specie, total a-culturală, iar toate valorile cernute de cei peste 2500 de ani vor fi curând abandonate şi vor arăta ca un câmp lăsat în paragină.
- Omul e singura specie în care o generaţie poate distruge într-o clipă ceea ce generaţiile anterioare creează şi acumulează. Cum ar arăta o revoluţie într-un stup de albine? Sau un furnicar în care o "dinastie" o înlocuieşte pe alta, distrugând tot ce au înfăptuit dinastiile anterioare?

Joedoe - Melancholy

duminică, 19 decembrie 2010

ce frumos e succesul!

Iată cât de frumoasă este fericirea victoriei după o tensiune extremă şi după ani mulţi de trudă, suferinţă şi frustrare! Bravo fetelor! 

sâmbătă, 18 decembrie 2010

despre înţelepciune, cu Liiceanu

-  Măsor cu această vorbă a lui Cioran ("Cu cât facem mai multe progrese interioare, cu atât scade numărul celor cu care putem într-adevăr comunica") progresul interior realizat de mine. Spectaculos! În jurul meu e aproape pustiu. (Nota mea: să fie atunci o posibilă interpretare a nivelului maxim de progres interior statutul de ascet?)
- Cred că prietenia masculină este singura formă în care se poate obţine continuitatea bucuriei de nimic tulburată. Şi asta pentru că, spre deosebire de relaţia erotică, ea este o prietenie fără extaz. E o regăsire fără tributul pierderii de sine. E gratuită. Extazul se plăteşte.
- Schopenhauer observa că, odată cu cărţile, ar trebui să ni se vândă la pachet şi timpul pentru a le citi.
- Prostia nu e răul, e doar un aliat de nădejde: ea creează mediul în care izbândeşte de minune şi se propagă apoi fulgerător. Iată de ce prostia e, la rândul ei, vinovată.
- Suntem atât de bolnavi de ură, încât în România nu se mai poate organiza o bucurie publică.

Mozart - Minueto

revelaţia lui Eugen Ionesco

"Pentru ce mi-am dat atâta osteneală, dacă propria mea literatură nu m-a făcut să înaintez nici  măcar cu un pas spre cunoaştere, revelaţie sau seninătate?", nota Ionesco în Jurnal de fărâme.
   Contextul temporal este, e drept, important de evidenţiat: acesta se afla în ultimii ani de viaţă, aşteptându-şi, cu tristeţe, sfârşitul.  Fiica acestuia a făcut toate eforturile să-i alunge tristeţea, de exemplu adunând în faţa acestuia un munte de cărţi - propriile lui cărţi - asemenea unei uriaşe decoraţii, sugerând împlinirea vieţii sale.  Cu toate acestea, cărţile acestea, cărţile lui, în care îşi pusese cândva viaţa, care-i hrăniseră orgoliul şi care-i aduseseră recunoaşterea planetară, nu mai însemnau nimic pentru bătrânul care, acum, îşi contempla doar moartea. O anticipase de atâtea ori şi se temuse atâta de ea. Cărţile nu le vedea, nu le privea, nu-l încălzeau, nu-i aduceau nici o mângâiere în drumul pe care apucase. Deveniseră, scoase acolo, pe masă, decorul inert al agoniei lui...

Karunesh - Solitude

despre femei, cu Schopenhauer

Remarcabil misoginismul afirmaţiilor acestuia:

- femeile sunt urâte de la natură ("acest sex de talie mică, cu umeri strâmţi, cu şolduri mari şi picioare scurte");
- femeile sunt risipitoare de la natură;
- sunt înclinate către ostilitate faţă de alte femei;
- sunt atât de tare înclinate către minciună, încât n-ar trebui să aibă dreptul să jure.

(guitar) - Wind Beneath My Wings

miercuri, 1 decembrie 2010

vorba poetului:

eram tineri şi aveam de unde muri...

PS:  Ion Caraion
3 sud est - clipe