vineri, 31 decembrie 2010

ziceri şmechere

- Yes; the public is wonderfully tolerant. It forgives everything except genius.
Da; publicul e de o minunată toleranţă. Iartă totul cu excepţia geniului.
Oscar Wilde

- Every man alone is sincere. At the entrance of a second person, hypocrisy begins.
Orice om e sincer când e singur. La intrarea unei a doua persoane, începe ipocrizia.
Ralph Waldo Emerson

- Whenever people agree with me, I always feel I must be wrong.
Ori de câte ori lumea e de acord cu mine, întotdeauna am impresia că trebuie să mă fi înşelat.
Oscar Wilde

- We are not human beings having a spiritual experience. We are spirtual beings having a human experience.
Noi nu suntem fiinţe umane care au o experienţă spirituală. Noi suntem fiinţe spirituale care au o experienţă umană.
Teilhard de Chardin

Grigore Leşe - La portiţa mândrii mele


din nou de-ale lui Liiceanu

- Cineva mi-a spus astăzi că, de îndată ce ne mor părinţii, trecem în linia întâi.
-"Nimeni nu e de neînlocuit." Ce ciudat! Toţi oamenii din preajma mea sunt de neînlocuit.
- Există momente când simt nevoia să mă declar, pentru mine însumi, persona non grata, iar în momentele extreme sunt pe punctul de a mă da în urmărire generală.
- Isus a adus în dar un vis speciei umane, şi anume binele gratuit izvorât din iubirea pură. Însă, chiar sprijinit de legiuni de preoţi, acest dar încearcă zadarnic să-ş facă intrarea în lume. Această specie nu poate, prin chiar natura ei, să primească mesajul cristic, aşa cum, prin datele lui fizice, omul nu poate sări dincolo de o anumită înălţime. Poate că lucrurile vor sta altfel cu viitoarea ediţie a omenirii, după ce aceasta va fi dispărut complet.
- Astăzi îmi e din ce în ce mai greu să evaluez locul culturii în lume. Se naşte în prezent o nouă specie, total a-culturală, iar toate valorile cernute de cei peste 2500 de ani vor fi curând abandonate şi vor arăta ca un câmp lăsat în paragină.
- Omul e singura specie în care o generaţie poate distruge într-o clipă ceea ce generaţiile anterioare creează şi acumulează. Cum ar arăta o revoluţie într-un stup de albine? Sau un furnicar în care o "dinastie" o înlocuieşte pe alta, distrugând tot ce au înfăptuit dinastiile anterioare?

Joedoe - Melancholy